Home / Tag Archives: শাবনুরের কাজের ছেলে শাকিব | Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

Tag Archives: শাবনুরের কাজের ছেলে শাকিব | Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

শাবনুরের কাজের ছেলে শাকিব | Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

Movie: Shami Strir Wada Starring: Shakib Khan, Shabnur, Rumana, Suchorita, Misha Sawdagor, Kholilullah Khan, Omar Sani, Don, Kabila, Nasrin, Kazi Hayat, Mahmud Sajjad, Jillur Rahman, P A Kajol, Azad, Sujata & Many More. Story & Direction: P A Kajol Dialogue: Chotku Ahmed Producer: Janata Kothachitra Distribution: Liberty Kothachira Music: Kumar …

Read More »