Home / Tag Archives: শাকিবের মেম সাহেব শাবনুর ।Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

Tag Archives: শাকিবের মেম সাহেব শাবনুর ।Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

শাকিবের মেম সাহেব শাবনুর ।Shakib Khan | Shabnur | Rumana | Shami Strir Wada | CD Vision

Content Name: Shakiber Mem Saheb Shabnur Movie: Shami Strir Wada Starring: Shakib Khan, Shabnur, Rumana, Suchorita, Misha Sawdagor, Kholilullah Khan, Omar Sani, Don, Kabila, Nasrin, Kazi Hayat, Mahmud Sajjad, Jillur Rahman, P A Kajol, Azad, Sujata & Many More. Story & Direction: P A Kajol Dialogue: Chotku Ahmed Producer: Janata …

Read More »